logo

Marketing

Asgeto ofron shërbim të transportit të produkteve farmaceutike. Ky shërbim mundësohet nga shoferët tanë të cilë janë të kualifikuar, të besueshme dhe të provuar në kë bisnes. Produktet transportohen në përputhje me standardet e fundit të praktikës së mirë të shpërndarjes.

Logjistika

Të jesh në gjendje për t’siguruar një shërbim të shpejtë dhe me cilësi të lartë për klientët dhe furnizuesit kërkohet bashkëpunimin i shkëlqyer mes të departamenteve aktive brenda kompanisë sonë.

Depo

Shërbimet e magazinimit mund të bëhën në lloje të ndryshme (fillestare, depo doganore, kontraktuale) për produkte medicinale, pajisje mjekësore dhe produkte të tjera, në përputhje me kërkesat e sigurisë dhe të temperatures.

logot-per-web_2016
respo